18 – 19 martie 2021

CONFERINŢA ŞTIINŢIFICO-PRACTICĂ INTERNAŢIONALĂ 

DEZVOLTARE ECONOMICĂ ȘI CERCETARE”

Economia Republicii Moldova tranzitează printr-un continuu proces de reformare. În asemenea condiții implementarea priorităților „triunghiului cunoașterii” – educație-cercetare-inovare joacă un rol cheie în stimularea creșterii economice și a ocupării forței de muncă și reprezintă un imperativ pentru procesul de dezvoltare asumat de țara noastră.

Necesitatea de a identifica noi soluții, modele și strategii ce pot contribui la dezvoltarea durabilă a sistemului economic actual este o tematică de importanță pentru societatea națională și internațională, în special în condițiile actuale, urmare a provocărilor pandemiei COVID-19.

Domeniul de cercetare-dezvoltare în Republica Moldova se confruntă cu necesitatea utilizării eficiente a resurselor, asigurarea unui proces de cercetare bazat pe excelență, integrat în circuitul internațional de cercetare și orientat spre satisfacerea necesităților crescânde ale societăți și ale economiei naționale. În acest sens, cercetările și preocupările pentru asigurarea competitivității, sustenabilității și a unui amplu proces de inovare a economiei la diferite niveluri și în diverse contexte au devenit deosebit de relevante.

Orientările actuale ale societății în ansamblu și perspectivele de dezvoltare economică, influențate de efectele nefaste de ordin social și economic sunt actuale teme de discuție dintre reprezentanții mediului academic, de cercetare și de afaceri.

In acest context, abordarea integrată și complexă a realităților economice, socio-culturale și ambientale și identificarea soluțiilor optime de dezvoltare pe toate aceste dimensiuni poate contribui la depășirea provocărilor actuale. Prin cercetare-dezvoltare economia națională își va consolida potențialul său competitiv la nivel regional și internațional, generând astfel bunăstare pentru toți cetățeni săi.

Totodată, un rol important în realizarea acestui deziderat revine educației. Schimbului de experiență și diseminare a celor mai eficiente tehnologii și practici educaționale contribuie la consolidarea calității procesului de formare profesională inițială și continuă în domeniul economic.

Scopul conferinței este de a disemina și valorifica rezultatele investigațiilor științifice privind crearea unui mediu performant și sustenabil de dezvoltare economică a Republicii Moldova, în special în condițiile de post-pandemie.

Obiectivele conferinței:

  • Fundamentarea strategiilor de dezvoltare a mediului de afaceri la nivel național orientate spre depășirea crizei economice ca rezultat a efectelor pandemiei;
  • Identificarea modelor eficiente de evidență, analiză și diagnostic a activității IMM și a entităților cooperatiste pentru asigurarea competitivității acestora și dezvoltării lor sustenabile;
  • Perfecționarea reglementărilor legislative și normative în vigoare în scopul facilitării dezvoltării economico-sociale a republicii;
  • Identificarea celor mai eficiente tehnologii, instrumente, tehnici educaționale în contextul promovarea învățării pe tot parcursul vieții.

 

Limbile oficiale ale conferinței: Română, Engleză, Rusă.

conference.uccm.md