1. Larisa Şavga, prof. univ., dr. hab., rector, UCCM (Republica Moldova), copreşedinte

 2. Alexandu Stratan, prof. univ, dr. hab., director, INCE (Republica Moldova), copreşedinte

 3. Sofia Căpăţînă, conf. univ., dr., prorector, UCCM (Republica Moldova)

 4. Liliana Dandara, conf. univ., dr., prorector, UCCM (Republica Moldova)

 5. Andrei Octavian Paraschivescu, conf. univ., dr., rector, Universitatea „George Bacovia” (România)

 6. Svetlana Lebedeva, prof. univ., dr. hab., rector, Universitatea de Economie şi Comerţ a cooperaţiei de consum (Belarus)

 7. Gheorghii Sklyar, prof. univ., dr. hab., prorector, Universitatea de Economie și Comerț din Poltava (Ukraina)

 8. Elizaveta Tarasova, prof. univ., dr. hab., prorector, Universitatea Cooperatistă, Economie și Drept, Belgorod (Federația Rusă)

 9. Marina Lolic Cipciclect. univ., dr., Universitatea din Split (Croația)

 10. Mijana Matosevic Radiclect. univ., dr., Universitatea din Split (Croația)

 11. Marilena Doncean, cercet. şt. pr. III., Institutul de Cercetări Economice şi Sociale ”Gh. Zane”, Iaşi (România)

 12. Bogdan Semak, prof., dr. hab., prorector, Universitatea de Comerţ şi Economie din Lvov (Ucraina)

 13. Alexei Gryaznov, prof., dr. hab., prorector, Universitatea de Administrare TISBI din Cazani (Federația Rusă)

 14. Farid Hamidullin, prof., dr. hab., Universitatea de Administrare TISBI din Cazani (Federația Rusă)

 15. Natalia Mitsenko, prof., dr. hab., prorector, Universitatea de Comerț și Economie din Lvov (Ucraina)

 16. Ecaterina Bagryantseva, conf. univ., dr., prorector, Universitatea de Economie și Comerț a cooperației de consum (Belarus)

 17. Liudmils Shymanovska-Dianich, prof. univ., dr. hab., prorector, Universitatea de Economie și Comerț din Poltava (Ukraina)

 18. Violeta Urban, lect. univ., dr., Universitatea „George Bacovia” (România)

 19. Gabriela Fotacheconf. univ., dr., Universitatea „George Bacovia” (România)

 20. Adrian Gherasimconf. univ., dr., Universitatea „George Bacovia” (România)

 21. Gabriela-Daniela Bordeianulect. univ., dr., Universitatea „George Bacovia” (România)

 22. Angela Timuş, conf. univ., dr., secretar ştiinţific, INCE (Republica Moldova)

 23. Tudor Tuhari, prof. univ., dr. hab., UCCM (Republica Moldova)

 24. Elena Fuior, prof. univ., dr., UCCM (Republica Moldova)

conference.uccm.md